Met liefde bezien, kritisch besproken

Zijt ge Apostolisch naar de naam slechts?

Z

Door Frits van Yperen /

What’s in a name zei Shakespeare al. En een apostolisch lied zegt: Zijt Ge apostolisch naar de naam slechts?, wat daarvóór trouwens was: Zijt ge een Christen naar de naam slechts. Want vanuit onze Engelse roots komen we voort uit een christelijke cultuur. Apostel L. Slok legde de verbinding naar de eerste christenen en nam Jezus als een goed voorbeeld. Maar Jezus was niet christelijk en ook niet apostolisch. Volgens het symboolverhaal bracht hij liefde in de samenleving,werd hij als het ware een voorbeeld voor het leven van ieder mens. Maar met het herhalen van de oude wijsheid van Hillel ‘Heb god lief boven alles en je naaste als jezelf’ zou hij zeker de orthodoxe kerk uitgegooid zijn. Want de naaste betekent immers ook iedere LHBT’er. Voor ons zou dat geen probleem zijn. De evangelisten hebben de discipelen omgedoopt in apostelen. Dat gebeurde in de eerste 4 eeuwen. Waarbij ook Jezus tot god verheven werd.

Apostolisch is een lastig en verwarrend woord. Want we zullen eerst moeten uitleggen wat voor ons apostolisch-zijn betekent. Uitleggen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Niet zo makkelijk. Als je zegt: ‘ik ben protestant of katholiek’, dan hoef je niet zoveel uit te leggen. Maar als je zegt: ‘ik ben apostolisch’ dan slaat de verwarring toe.

U kunt zich zo’n gesprek wel voorstellen:

Jullie zijn een apostolische kerk? Nou ja belastingtechnisch wel een kerkgenootschap vanwege onze ANBI-status, maar we zijn meer een werk dan een kerk.

Maar jullie zijn apostolisch, dan doen jullie toch wel een apostolische geloofsbelijdenis? Nou nee, dat doen wij niet. We geloven wel dat we deel zijn van een groot geheel en dat we kunnen scheppen, maar we geloven niet volgens het Apostolicum, de kerkelijke belijdenis, die zijn oorsprong vindt in de geschriften van Ireneüs van Lyon (overleden circa 200).

Maar dan vallen jullie als genootschap toch zeker wel onder de Paus, want die woont in het apostolisch paleis. Nee, daar vallen we niet onder. We maken geen deel uit van de katholieke kerk, maar we hebben wel een apostel. Maar die heeft bijvoorbeeld geen theologie gestudeerd.

Eén apostel? Maar het waren er toch twaalf? Ja vroeger wel. En ook nog bij de Engelse kerk waar we vroeger deel van uitmaakten. Maar tegenwoordig hebben we er nog maar één

Het genootschap is niet apostolisch, maar wij zijn dat wel. In onze betekenis van apostolisch-zijn tenminste. Wij zijn immers allen uitgezondenen, uitgezondenen die de liefde in de wereld om ons heen aan het woord willen laten komen. Dus in die zin zijn wij allen apostelen. Dus eigenlijk hebben we er een heleboel. Een apostel is immers iemand die uitgezonden wordt met een opdracht, of iemand die zich geroepen voelt tot een taak in de wereld. ‘Apostolisch’ betekent: zoals apostelen of van apostelen afkomstig. Wij zijn allen beopdracht. We zijn allemaal verantwoordelijk. Het gaat om geïnspireerd worden en in jouw levenshouding daarmee aan het werk te gaan. De een zal ontroerd worden in het gesprek met de ander en daarin het onzegbare ontmoeten. De ander zal misschien door een persoonlijk voorbeeld of zelfs een Bijbelse raadgeving geraakt worden. En een ander zal juist daar weer niets mee hebben. Maar het gaat er uiteindelijk om wie je ten diepste bent en hoe jij het verschil maakt. Je zoekt naar een woord dat de lading dekt.

Is dat religieus-humanistisch? Of ethisch? Zijn we een instituut voor levenskunst? Zeg het maar. De een zal zeggen: het apostolisch genootschap is uniek. De ander zal zeggen: Het lijkt nergers op.

De vraag die overblijft is: Waarom doen we de dingen die we doen? Waar ligt onze behoefte en hoe maken we onszelf interessanter voor de buitenwereld?

1 commentaar

  • Mijn antwoord op de vraag van Frits:
    Maak duidelijk waar je als genootschap voor staat. Apostolisch dekt in deze tijd helemaal niet meer de lading van de doelstelling van AG.

    Waarom moet AG interessant zijn voor de buitenwereld? Leven we niet allemaal in één wereld? Of word het woord buitenwereld nog gebruikt omdat dat die buitenwereld vroeger bij AG ook echt bestond?

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs