Met liefde bezien, kritisch besproken

Vóór ‘apostolisch’ in de naam van het Apostolisch Genootschap

V

Tijdens de Paasvergadering op 14 april 2021 pleitte Truus Bouman vóór behoud van de aanduiding ‘apostolisch’ in de naam van het genootschap. Wouter Beuzel sprak een tegengeluid uit. Wij hebben beiden uitgenodigd hun tekst in Op de keper beschouwd te publiceren. Truus Bouman stemde direct al in. Hieronder haar letterlijk pleidooi. Alleen de laatste zin heeft zij alsnog toegevoegd.

Pleidooi voor behoud van het woord ‘apostolisch’ in de naam van het Apostolisch Genootschap[1]

Door Truus Bouman-Komen

“Het  woord apostolisch ontstond rond het jaar 100 en is afgeleid van het Griekse apostellein dat ‘uitzenden’ betekent. Een apostel is iemand die uitgezonden wordt met een opdracht, of iemand die zich geroepen voelt tot een taak in de wereld. ‘Apostolisch’ betekent: zoals apostelen of van apostelen afkomstig.

Negentien eeuwen lang gingen groeperingen na perioden van verstarring terug naar de liefde en eenvoud van het evangelie, gaven opnieuw invulling aan het woord ‘apostolisch’ en interpreteerden de Bijbel opnieuw.

Apostolische trekken van het Apostolisch Genootschap zijn
1. In liefde werken aan een menswaardige wereld.
2. Geïnspireerd zijn of weer worden.
3. Met eigentijdse woorden nieuwe invulling geven aan Bijbelse raadgevingen.

In de tekst ‘Wat geloven wij’ herken ik het Bijbelse Grote Gebod. De ontroering om al wat is, is te vergelijken met het ‘liefhebben van God’. Compassie is de liefde voor je naaste en jezelf.
In Weekbrieven wordt de Bijbel vaak aangehaald. Onze liederen staan vol verwijzingen naar de Bijbel.
Als we het woord ‘apostolisch’ uit de naam van het Apostolisch Genootschap schrappen, snijden we het genootschap los van zijn wortels. Ik pleit ervoor om de officiële naam te handhaven en wat vaker de afkorting ApGen te gebruiken.”

Belangrijker nog dan de naam van ons genootschap is de inhoud. Wat zou welke naam dan ook nog voor betekenis hebben, als we niet met aandacht en invoelend vermogen naar elkaars argumenten zouden luisteren.

[1] Een uitgebreider artikel van mijn hand over dit onderwerp verschijnt in: www.vanoosbreestichting.nl/artikelen.

Voeg commentaar toe

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs