Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Ik laat u nooit alleen

I

Door Chris de Werd / Bijna 76 jaar zijn verstreken tussen de roeping van apostel L. Slok op tweede Paasdag 22 april 1946 en de mogelijke aankondiging van de afschaffing van de apostelfunctie door onze huidige apostel, broeder Wiegman. In die jaren is de betekenis van de plaats van de apostel stap...

Zielservaring

Z

Door Frits van Yperen / Er wordt steeds minder over de ziel gesproken, maar onze ziel is nog steeds belangrijk in ons leven. We kennen allemaal de stem van ons geweten, een onderdeel van onze ziel,  als we iets doen wat niet goed is. Je kunt de ziel zien als je innerlijk weten dat je helpt om je...

Goede voorouders zijn

G

Door Rob Tijdeman / Monique van Strien–van Milaan raadde mij aan het boek ‘De Goede Voorouder’[1] te lezen. De schrijver verhaalt hoe inheemse volkeren niet alleen voorouders vereren, maar zich ook afvragen hoe hun zevende nageslacht over hen zal denken. Ze gingen er waarschijnlijk van uit dat hun...

Afschaffen van de naam apostel: de kortste weg naar het einde?

A

Door Erik Molenaar / Met belangstelling heb ik de bijdrage van Henk Enkelaar over de naam apostel gelezen. De naam apostel wordt binnen de apostolische beweging al bijna tweehonderd jaar gebruikt. Het begon met de roeping van apostel Cardale, door middel van profetie, in 1832. Cardale voelde zich...

Zijt ge Apostolisch naar de naam slechts?

Z

Door Frits van Yperen / What’s in a name zei Shakespeare al. En een apostolisch lied zegt: Zijt Ge apostolisch naar de naam slechts?, wat daarvóór trouwens was: Zijt ge een Christen naar de naam slechts. Want vanuit onze Engelse roots komen we voort uit een christelijke cultuur. Apostel L. Slok...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs