Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

De formulering tijdens de rondgang, een overweging

D

Door Peter van der Hulst “Uw voornemen een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd.” Dit zijn sinds Pasen van dit jaar de woorden die gebruikt worden als we aan de rondgang gaan. Ze worden uitgesproken door een broeder of zuster van de rondgangdienst en hierop mogen we dan zelf bevestigend...

Transcendentie en stoïcisme

T

Door Bastiaan Ouwens Het onderwerp “transcendentie” houdt mij al lange tijd bezig, met name in verband met de ontwikkelingen binnen het Apgen, en dan vooral in het licht van de vraag hoe we “religieus humanisme” kunnen zien. Transcendentie is voor mij één van de pijlers van religiositeit. Het is...

Als vanzelfsprekend, vanzelfzwijgend wordt

A

Door Manfred Horstmanshoff  / In december 2002 oefenden de Apostel, de oudsten en leden van het weekbriefoverleg, waaronder ikzelf, een dag lang onder leiding van een (niet-apostolische) docent taalbeheersing in het schrijven van Weekbrieven. De docent gaf ook algemene aanwijzingen, omdat hij had...

EEN DROOM VAN EEN RONDGANG

E

Door Rob Tijdeman / Laatst sprak een zuster tegenover me uit dat ze er veel moeite mee heeft dat er bij het rondgaan niets meer gezegd wordt. Waar eerst gezegd werd “Uw zielsaanbieding is aanvaard en wordt hiermee bevestigd”, en dit niet lang geleden gewijzigd werd in “Uw vernieuwde willen om een...

Herbronnen

H

Door Frits Van Yperen / We communiceren met de taal van de liefde. Verstaan we elkaar nog? Zoeken we elkaars gevoel  nog op of wordt onze relatie alleen sociaal? Hoe zorgen we ervoor dat jonge mensen deze taal verstaan? Een oud lied zegt: Gods Liefdestegenwoordigheid bewijzen waar ik ben. Dat is de...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs