Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Apostelkind 4 – een reactie

A

Door Ed hamstra / Het boek Apostelkind is een heel persoonlijk relaas van een hooggevoelige vrouw – mooie eigenschap – die verschillende diepingrijpende, negatieve ervaringen heeft opgedaan. Die ervaringen hebben blijkbaar haar persoonlijke ontwikkeling ernstig belemmerd. Ik vind het...

Apostelkind 3 – Reacties op het boek

A

Door Rob Tijdeman / Het kritische boek ‘Apostelkind’ van R. Doorenspleet[1] en de daarmee samenhangende interviews in de media hebben veel losgemaakt. In Facebookgroepen is op zeer uiteenlopende wijze gecommuniceerd. Het Apostolisch Genootschap toont begrip voor het verdriet en de ellende die...

Apostelkind 2

A

Door Luuk Koens / “Als er ergens een God is dan is-ie dáár” zei Jans tegen zijn vrouw Roefie. Hij stapte weer aan boord, teruggekomen van een zondagmorgendienst in een apostolische gemeente ten tijde van apostel Van Oosbree, ongeveer een eeuw geleden. Jans was turfschipper en van gereformeerden...

Over Corona, hittegolf en koelkasten

O

Door Peter van der Hulst / Vanwege de actualiteit op het moment van schrijven heb ik dit artikel een toepasselijke titel willen geven. Maar het gaat eigenlijk over thermodynamica en over andere wetmatigheden en uiteindelijk toch nog over het ApGen. In mijn jeugdjaren sprak mijn toenmalige...

Hoe ’t óók kon

H

Door Melle Middel / Een half uur hard fietsen en ik was bij het Paterswoldse meer. Een kwartiertje later voer ik daarop, in een roeiboot of in een zeilbootje. Soms alleen, vaak met een vriend. Soms in de luwte; dat schoot niet op. Soms in een storm; dat was keihard werken. Ik was – blijkbaar...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs