Met liefde bezien, kritisch besproken

Over ‘Op de keper beschouwd’

O

Deze weblog wordt onderhouden door de volgende redacteuren:

  • Chris de Werd
  • Rob Tijdeman
  • Annette van Dijk

De inhoud van de tekst van een blog wordt op persoonlijke titel van de schrijver gepubliceerd. Wat er besproken wordt moet vallen binnen de doelstelling van de Van Oosbreestichting of daarmee in verband staan. Het is de taak van de redacteuren daar  op toe te zien. De inhoud van de blogteksten worden nooit aangepast. Na beoordeling wordt de tekst alleen wel of niet geplaatst.

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs