Met liefde bezien, kritisch besproken

Over Corona, hittegolf en koelkasten

O

Door Peter van der Hulst /

Vanwege de actualiteit op het moment van schrijven heb ik dit artikel een toepasselijke titel willen geven. Maar het gaat eigenlijk over thermodynamica en over andere wetmatigheden en uiteindelijk toch nog over het ApGen.

In mijn jeugdjaren sprak mijn toenmalige voorganger vaak over levenswetten. Als niemand meer begreep waarom we iets niet of juist wel moesten doen, dan was dat omdat het een levenswet was. Die stonden in de weekbrieven (vroeger: hartensuitingen) beschreven en mijn voorganger sprak er vol overtuiging over. Over zo’n levenswet wil ik het niet hebben; ik zou niet durven want daar heb ik niet voor doorgeleerd, maar wel over de hoofdwetten van de thermodynamica. Dat zijn namelijk echte natuurwetten en niemand heeft ooit iets ervaren dat er mee in strijd is. Voordat u helemaal afhaakt doe ik toch een poging om u bij de les te houden: het gaat verder over uw en mijn koelkast.

De aanleiding was de ervaring van een goede kennis van mij, niet apostolisch, die niets van levens- en natuurwetten weet. Hij doet iets met geld en daar heb ik nu weer geen verstand van. Hij moest, gedwongen door Corona, thuis werken, maar heeft geen airco in huis. Met die hittegolf viel dat niet mee. Sommige collega’s gingen zo nu en dan toch maar naar kantoor, omdat ze daar wel airco hadden, maar mijn o, zo aardige, maar niets van de hoofdwetten van de thermodynamica wetende kennis had een andere oplossing. Hij ging met zijn laptop in de keuken werken en zette de deur van de koelkast wijd open. Dat had inderdaad het gewenste effect, helaas maar heel even, want na een kwartiertje merkte hij dat het in de keuken steeds warmer begon te worden. En wat hij op dat moment nog niet wist, was dat ook zijn elektriciteitsmeter het erg druk had. Hij snapte er niets van. Was de koelkast kapot?

Nee, dat was niet het geval. De reden is dat in een gesloten systeem (de keuken) energie niet uit niets kan ontstaan of in het niets kan verdwijnen. En aangezien het verwarmen of afkoelen energie kost moet die ergens vandaan komen. Voor de koelkast weet u het antwoord zelf ook wel. De extra toegevoerde energie komt uit het stopcontact en aan de achterkant van de koelkast komt een hoeveelheid warmte (energie) vrij die gelijk is aan de hoeveelheid warmte die aan de keuken wordt onttrokken plus de elektrische energie die het kost om de warmte (energie) van de ene plek naar de andere krijgen. Wat je moet doen om het toch koeler te krijgen in de keuken? De oplossing is eenvoudig, namelijk de warmteafgifte aan de achterkant van de koelkast naar buiten afvoeren. Dan heb je de koelkast omgetoverd tot een airco. Een open verbinding met de buitenwereld is dus essentieel om het beoogde doel te bereiken.

Conclusie. Zonder goede kennis van zaken kun je met de beste bedoelingen soms het tegengestelde bereiken van het doel dat je voor ogen had. Me dunkt dat deze conclusie ook breder toepasbaar is, ook in het ApGen. En die open verbinding met de buitenwereld lijkt me ook een goede investering. Wellicht zijn dat toch levenswetten.

Commentaren

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs