Met liefde bezien, kritisch besproken

Onze rituelen

O

Door Wim Brand /

In Dagblad Trouw las ik onlangs een artikel waarin stond dat gegevens van Nederlandse adoptiekinderen zijn vernietigd. Dat betekent dat de lijn naar hun afkomst bruut is afgebroken.

Rituelen zijn onder andere belangrijk om de geschiedenis van het Apostolisch Genootschap voor de volgende generaties levend te houden. We vieren volgend jaar het begin van een geheel nieuwe fase in de voortgaande ontwikkeling van het apostolische werk [1]. Daarin werd voortgebouwd op wat er in het verleden is opgebracht en tot stand gekomen. Ik moest denken aan de woorden van Joost van den Vondel in een gedicht dat hij schreef naar aanleiding van de dood van zijn zoontje Constantijn: ‘Eeuwig gaat voor ogenblik’. Hij had daarbij het voortbestaan van zijn kind als een engeltje op het oog, maar het is ook voor ons een wijs woord.

Manfred Horstmanshoff schreef in 2018 dat we de laatste jaren vrijwel nooit meer het woord ‘eeuwigheidswaarde’ gebruiken.[2] We zongen vroeger: ‘De mens is de tijd in het eeuwige nu. Maar in dat ’nu’ bekommeren we ons niet meer zo over dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Als apostolischen zingen we liever ‘Leven is veranderen’ en ‘Levenstijd, wonderlijk, weergaloos, even en eindeloos … nu!’. Het geloof in het nu zorgt zeker voor de nodige dynamiek en inspireert tot vernieuwing. Maar voelen we ons nog ‘deel van de eeuwigheid’ of leven we nu slechts ‘in het moment’?

Laten we dus niet te lichtvaardig met onze rituelen omgaan. Ze zijn belangrijk om, zeker in deze onzekere coronatijd, houvast te bieden, structuur aan te brengen, je verbonden te voelen met de geschiedenis en het grote geheel. Ze zijn belangrijk voor de onderlinge verbinding en geven uitdrukking aan emoties en diepgaande ervaringen.

Tijdelijke aanpassingen kunnen in deze coronatijd nuttig zijn, maar na deze tijd komt ongetwijfeld weer een tijd waarin we elkaar in onze samenkomsten kunnen ontmoeten, herkenning en houvast vinden in onze kostbare rituelen. We hebben er maar zo weinig…

[1] In 1946, vijfenzeventig jaar geleden, werd het Apostolisch Genootschap opgericht.

[2] Zie de blog in Op de keper beschouwd van 25 augustus 2018 van Manfred Horstmanshoff.

 

Voeg commentaar toe

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs