Met liefde bezien, kritisch besproken

Blogtekst of een reactie insturen

B

Een eigen blogtekst insturen:
Deze blog geeft aan iedereen de gelegenheid haar of zijn opvatting over het apostolische of aanverwante vrijzinnige gedachtegoed te geven via info@opdekeperbeschouwd.nl. Het gaat over jouw mening over vragen als: Wat is mijn of onze positie van op de levensbeschouwelijke kaart van Nederland? Hoe denk ik over God? Wat zou onze oriëntatie op de samenleving moeten zijn?  Het gaat vooral om opinies, niet zozeer om debat. Apostolisch of niet, je wordt van harte uitgenodigd jouw licht te laten schijnen over dit soort vragen. Kritisch, maar graag met liefde.

Teksten van maximaal 800 woorden, maar ook kortere, worden door de redactie verwelkomd. De tekst wordt op relevantie en kwaliteit beoordeeld en geplaatst na goedkeuring door twee referenten. We streven er naar de blogtekst zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen te publiceren.  Bijdragen kunnen gestuurd worden naar: info@opdekeperbeschouwd.nl  De tekst mag per mail toegestuurd worden of in een Word-document dat als bijlage bij de mail gevoegd wordt.

Reacties op een blogtekst:
Reacties op een blogtekst moeten kort (ongeveer 150 woorden), ter zake en ‘netjes’ zijn. Je kunt je reactie geven onder de tekst waarop je reageert. Heb je een lange tekst? Stuur dan een eigen blogtekst in.
Reacties moeten ingaan op de argumenten in de blogtekst zelf en niet een eigen verhaal vertellen. Drogredenen worden geweerd. Wil je een alternatieve visie uiteenzetten? Stuur een eigen blogtekst in.
Gebruik geen onoorbare taal of op de persoon van de schrijver gerichte opmerkingen.
Reacties worden bekeken voordat ze gepubliceerd worden.

 

 

 

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs