Met liefde bezien, kritisch besproken

CategoryAlgemeen

Als vanzelfsprekend, vanzelfzwijgend wordt

A

Door Manfred Horstmanshoff  / In december 2002 oefenden de Apostel, de oudsten en leden van het weekbriefoverleg, waaronder ikzelf, een dag lang onder leiding van een (niet-apostolische) docent taalbeheersing in het schrijven van Weekbrieven. De docent gaf ook algemene aanwijzingen, omdat hij had...

EEN DROOM VAN EEN RONDGANG

E

Door Rob Tijdeman / Laatst sprak een zuster tegenover me uit dat ze er veel moeite mee heeft dat er bij het rondgaan niets meer gezegd wordt. Waar eerst gezegd werd “Uw zielsaanbieding is aanvaard en wordt hiermee bevestigd”, en dit niet lang geleden gewijzigd werd in “Uw vernieuwde willen om een...

Herbronnen

H

Door Frits Van Yperen / We communiceren met de taal van de liefde. Verstaan we elkaar nog? Zoeken we elkaars gevoel  nog op of wordt onze relatie alleen sociaal? Hoe zorgen we ervoor dat jonge mensen deze taal verstaan? Een oud lied zegt: Gods Liefdestegenwoordigheid bewijzen waar ik ben. Dat is de...

Wel vleugels, geen wortels

W

Door Chris de Werd  / Op eerste Paasdag, 17 april 2022 loop ik ‘Het was mooi!’ roepend en handen schuddend met geliefde oude bekenden De Doelen te Rotterdam uit. Het is stralend weer en de thuisreis naar het noorden verloopt vlot. Er wordt over van alles gesproken, maar niemand heeft het over de...

Het ritselen van een oude dag?

H

Door Hans Tiemersma / Met plezier heb ik de afgelopen weken de nieuwe biografie van Erasmus gelezen.[1] Als Bijbelwetenschapper nam hij in de 15e en 16e eeuw een belangrijke positie in. Al lezende werd mij duidelijk dat hij getypeerd kan worden als religieus-humanist. Rond 1500 – toen Erasmus circa...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs