Met liefde bezien, kritisch besproken

AuteurRedactie

Als vanzelfsprekend, vanzelfzwijgend wordt

A

Door Manfred Horstmanshoff  / In december 2002 oefenden de Apostel, de oudsten en leden van het weekbriefoverleg, waaronder ikzelf, een dag lang onder leiding van een (niet-apostolische) docent taalbeheersing in het schrijven van Weekbrieven. De docent gaf ook algemene aanwijzingen, omdat hij had...

EEN DROOM VAN EEN RONDGANG

E

Door Rob Tijdeman / Laatst sprak een zuster tegenover me uit dat ze er veel moeite mee heeft dat er bij het rondgaan niets meer gezegd wordt. Waar eerst gezegd werd “Uw zielsaanbieding is aanvaard en wordt hiermee bevestigd”, en dit niet lang geleden gewijzigd werd in “Uw vernieuwde willen om een...

Herbronnen

H

Door Frits Van Yperen / We communiceren met de taal van de liefde. Verstaan we elkaar nog? Zoeken we elkaars gevoel  nog op of wordt onze relatie alleen sociaal? Hoe zorgen we ervoor dat jonge mensen deze taal verstaan? Een oud lied zegt: Gods Liefdestegenwoordigheid bewijzen waar ik ben. Dat is de...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs