Met liefde bezien, kritisch besproken

AuteurRedactie

Verzoening, vergeving, voornemen: verwardheid

V

Hoe rituelen voor verwarring (kunnen) zorgen. Door Els van der Graaf In de afgelopen decennia zijn er binnen het Apgen rituelen verdwenen, rituelen veranderd en soms werden ze onderwerp van discussie. Er is één ritueel waar ik het in dit blog over wil hebben: de rondgang, het in ontvangst nemen van...

Leven is veranderen, herbezinnen telkens weer*

L

Door Ad de Haan Sinds de oprichting in 1951 hebben binnen het Apostolisch Genootschap veel veranderingen plaatsgevonden, maar leidden deze veranderingen tot een nieuw, stevig fundament? Eerlijk gezegd herken ik het genootschap niet meer waar ik tot 1987 lid van was. Ik stond achter het idee van het...

De formulering tijdens de rondgang, een overweging

D

Door Peter van der Hulst “Uw voornemen een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd.” Dit zijn sinds Pasen van dit jaar de woorden die gebruikt worden als we aan de rondgang gaan. Ze worden uitgesproken door een broeder of zuster van de rondgangdienst en hierop mogen we dan zelf bevestigend...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs