Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Wie kan voorspellen, kan de dag voorzien…

W

We moeten vooruit Door : Henk Enkelaar Op 7 oktober jongstleden was er in Rotterdam de eerste algemene ledenbijeenkomst van het Apostolisch Genootschap. Met mij waren er circa 120 leden (ongeveer 1% van alle lidmaten) op deze boeiende dag aanwezig. Men vond het een prachtige opkomst: een...

De noodzaak van herbronnen

D

Door Alex Lammertsma Anno 2023 vinden we in het Apostolisch Genootschap overal wat van en dat spreken we vooral thuis uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de geluidsinstallatie die niet werkt, geestelijk verzorgers die niet in beeld willen, de overvloed aan filmpjes, de dientafels die in sommige...

Eerst denken, dan doen – Structure follows strategy

E

Door Chris de Werd Door mijn werk heeft ons gezin door de loop van de jaren in een flink aantal verschillende apostolische gemeenschappen gevolgd. Dit had tot resultaat dat we veel broeders en zusters uit heel verschillende uithoeken van het land hebben leren kennen. Sommigen werden vrienden voor...

Hoop of dankbaarheid

H

Door Rob Tijdeman. Veel kerkgenootschappen in Nederland, en dat geldt ook voor het Apostolisch Genootschap, hebben te maken met afnemend ledental, minder kerkbezoek en sluiten van kerkgebouwen. Dat veroorzaakt onrust en onzekerheid. Als oorzaak van de ontwikkeling wordt vaak het sterk toegenomen...

Wordt het Apgen een liefdadigheidsfonds?

W

Door Ad de Haan. Na 2001 werd de term ‘Religieus Humanisme’ binnen het Apostolisch Genootschap steeds vaker gebruikt. Het ‘God-als-mens-evangelie’ werd vervangen door ‘In liefde werken aan een menswaardige wereld’. Dat moest natuurlijk wel handen en voeten krijgen. Immers: ‘Liefde vraagt om een...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs