Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Toen was geluk heel gewoon

T

Door Henk Enkelaar De recente en terechte blog van Rob Tijdeman ‘een duistere toekomst’ gaat met name over economie en welvaart  1. Dezelfde teneur merk ik op in de maatschappij – maar ook in onze gemeenschappen – als het over een verlangen naar welzijn gaat, juist als ouderen het over...

2024: EEN DUISTERE TOEKOMST?

2

Door Rob Tijdeman In een nieuw jaar wordt veel vooruitgeblikt. Er bestaan veel zorgen over de toekomst. Niet ten onrechte, want zowel nationaal als internationaal zijn er allerlei ontwikkelingen die zorgen baren. Om enkele te noemen: Internationaal: het klimaatprobleem met opwarming van de aarde en...

Kerstoverdenking 2023

K

Door Peter van der Hulst ‘Kerstfeest, lichtfeest’ is een bekende uitspraak, ook in het Apostolisch Genootschap. Maar het is meer dan alleen de geboorte van het ‘Licht der lichten’. Het kerstverhaal is de ultieme verbeelding van twee universeel aanwezige machten, zijnde de macht van het controlerend...

Wie kan voorspellen, kan de dag voorzien…

W

We moeten vooruit Door : Henk Enkelaar Op 7 oktober jongstleden was er in Rotterdam de eerste algemene ledenbijeenkomst van het Apostolisch Genootschap. Met mij waren er circa 120 leden (ongeveer 1% van alle lidmaten) op deze boeiende dag aanwezig. Men vond het een prachtige opkomst: een...

De noodzaak van herbronnen

D

Door Alex Lammertsma Anno 2023 vinden we in het Apostolisch Genootschap overal wat van en dat spreken we vooral thuis uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de geluidsinstallatie die niet werkt, geestelijk verzorgers die niet in beeld willen, de overvloed aan filmpjes, de dientafels die in sommige...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs