Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Goede voorouders zijn

G

Door Rob Tijdeman / Monique van Strien–van Milaan raadde mij aan het boek ‘De Goede Voorouder’[1] te lezen. De schrijver verhaalt hoe inheemse volkeren niet alleen voorouders vereren, maar zich ook afvragen hoe hun zevende nageslacht over hen zal denken. Ze gingen er waarschijnlijk van uit dat hun...

Afschaffen van de naam apostel: de kortste weg naar het einde?

A

Door Erik Molenaar / Met belangstelling heb ik de bijdrage van Henk Enkelaar over de naam apostel gelezen. De naam apostel wordt binnen de apostolische beweging al bijna tweehonderd jaar gebruikt. Het begon met de roeping van apostel Cardale, door middel van profetie, in 1832. Cardale voelde zich...

Zijt ge Apostolisch naar de naam slechts?

Z

Door Frits van Yperen / What’s in a name zei Shakespeare al. En een apostolisch lied zegt: Zijt Ge apostolisch naar de naam slechts?, wat daarvóór trouwens was: Zijt ge een Christen naar de naam slechts. Want vanuit onze Engelse roots komen we voort uit een christelijke cultuur. Apostel L. Slok...

Waarom bestaat de functienaam Apostel nog steeds…?

W

Door Henk Enkelaar / Tijdens de paasvergadering gaf broeder Wiegman, apostel, aan dat er binnen het bestuur al langere tijd nagedacht wordt over de plaats en functienaam van de Apostel. Een goede zaak. Een ‘zorgvuldig proces’ betekent binnen het genootschap helaas meestal ook traag. Een besluit...

Vóór ‘apostolisch’ in de naam van het Apostolisch Genootschap

V

Tijdens de Paasvergadering op 14 april 2021 pleitte Truus Bouman vóór behoud van de aanduiding ‘apostolisch’ in de naam van het genootschap. Wouter Beuzel sprak een tegengeluid uit. Wij hebben beiden uitgenodigd hun tekst in Op de keper beschouwd te publiceren. Truus Bouman stemde...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs