Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Waarom bestaat de functienaam Apostel nog steeds…?

W

Door Henk Enkelaar / Tijdens de paasvergadering gaf broeder Wiegman, apostel, aan dat er binnen het bestuur al langere tijd nagedacht wordt over de plaats en functienaam van de Apostel. Een goede zaak. Een ‘zorgvuldig proces’ betekent binnen het genootschap helaas meestal ook traag. Een besluit...

Vóór ‘apostolisch’ in de naam van het Apostolisch Genootschap

V

Tijdens de Paasvergadering op 14 april 2021 pleitte Truus Bouman vóór behoud van de aanduiding ‘apostolisch’ in de naam van het genootschap. Wouter Beuzel sprak een tegengeluid uit. Wij hebben beiden uitgenodigd hun tekst in Op de keper beschouwd te publiceren. Truus Bouman stemde...

De apostolische eed

D

Door Rob Tijdeman Twee herinneringen aan een eed: Het is 1975. Ik ben door de koningin tot hoogleraar benoemd. Ik heb een afspraak met de voorzitter van het College van Bestuur.[1] “Wilt u de eed afleggen of de belofte?” Ik kies voor de belofte, want het ‘Zo helpe mij God almachtig’ klopt niet met...

De weg binnendoor…

D

Door Erik Zwart In een telefoongesprek met mijn al lang geleden overleden zusje vroeg zij mij of ik de weg binnendoor nog wel eens bewandelde. Ik kan me herinneren dat ik haar vroeg wat ze hier precies mee bedoelde. Ze legde mij uit dat ik de neiging had om met een mening te reageren op de...

75 jaar na 1946, over religieus humanisme

7

Door Luuk Koens / In het jaar 1946, kort na WOII, overleed apostel J.H. van Oosbree. De testamentaire aanwijzing van zijn opvolger leidde tot een schisma in de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente en de oprichting van Het Apostolisch Genootschap vijf jaar later. Het genootschap presenteert zich...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs