Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

75 jaar na 1946, over religieus humanisme

7

Door Luuk Koens / In het jaar 1946, kort na WOII, overleed apostel J.H. van Oosbree. De testamentaire aanwijzing van zijn opvolger leidde tot een schisma in de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente en de oprichting van Het Apostolisch Genootschap vijf jaar later. Het genootschap presenteert zich...

Verhindert verandering verdieping?

V

Door Hans Tiemersma / Vanochtend luisterde ik naar cantate BWV 101 van J.S. Bach en werd getroffen door de schoonheid van de aria. Sopraan en alt wisselen elkaar af in een eenvoudige en heldere melodie. Bach zal al componerend achter zijn klavier zelf ook menigmaal getroffen zijn door de vondsten...

Over apostolisch-zijn gesproken – enkele opmerkingen

O

Door Hans Werner / Het door Frederique Demeijer verdedigde proefschrift ‘Over apostolisch-zijn gesproken’ is ook als boek uitgegeven. Zes generaties lidmaten vertellen over de rol van het Apostolisch genootschap in hun leven. Het is een rijk en informatief boek. Mooi uitgegeven ook. Er wordt...

Apostelkind 4 – een reactie

A

Door Ed hamstra / Het boek Apostelkind is een heel persoonlijk relaas van een hooggevoelige vrouw – mooie eigenschap – die verschillende diepingrijpende, negatieve ervaringen heeft opgedaan. Die ervaringen hebben blijkbaar haar persoonlijke ontwikkeling ernstig belemmerd. Ik vind het...

Apostelkind 3 – Reacties op het boek

A

Door Rob Tijdeman / Het kritische boek ‘Apostelkind’ van R. Doorenspleet[1] en de daarmee samenhangende interviews in de media hebben veel losgemaakt. In Facebookgroepen is op zeer uiteenlopende wijze gecommuniceerd. Het Apostolisch Genootschap toont begrip voor het verdriet en de ellende die...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs