Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Wordt het Apgen een liefdadigheidsfonds?

W

Door Ad de Haan Na 2001 werd de term ‘Religieus Humanisme’ binnen het Apostolisch Genootschap steeds vaker gebruikt. Het ‘God-als-mens-evangelie’ werd vervangen door ‘In liefde werken aan een menswaardige wereld’. Dat moest natuurlijk wel handen en voeten krijgen. Immers: ‘Liefde vraagt om een...

Een geloof van mensen door mensen

E

Door Hans Tiemersma In de titel staat een omschrijving van religieus humanisme die naar mijn idee de spijker op z’n kop slaat.(1) Regelmatig hoor ik kritiek op de term religieus humanisme, omdat het een vlag zou zijn die onze lading niet dekt of een uitleg die naar mijn smaak niet volledig is. Ik...

Verzoening, vergeving, voornemen: verwardheid

V

Hoe rituelen voor verwarring (kunnen) zorgen. Door Els van der Graaf In de afgelopen decennia zijn er binnen het Apgen rituelen verdwenen, rituelen veranderd en soms werden ze onderwerp van discussie. Er is één ritueel waar ik het in dit blog over wil hebben: de rondgang, het in ontvangst nemen van...

Leven is veranderen, herbezinnen telkens weer*

L

Door Ad de Haan Sinds de oprichting in 1951 hebben binnen het Apostolisch Genootschap veel veranderingen plaatsgevonden, maar leidden deze veranderingen tot een nieuw, stevig fundament? Eerlijk gezegd herken ik het genootschap niet meer waar ik tot 1987 lid van was. Ik stond achter het idee van het...

De formulering tijdens de rondgang, een overweging

D

Door Peter van der Hulst “Uw voornemen een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd.” Dit zijn sinds Pasen van dit jaar de woorden die gebruikt worden als we aan de rondgang gaan. Ze worden uitgesproken door een broeder of zuster van de rondgangdienst en hierop mogen we dan zelf bevestigend...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs