Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Over ‘De Opdracht’ Door Letty Reurich

O

Een van de reacties op de blog ‘De Opdracht‘ van Manfred Horstmanshoff (17 maart jl.)  kwam van Letty Reurich. Na overleg met haar publiceren we haar reactie als blog. Zij benadrukt dat zij wat ze ‘God’ noemt vindt in de verbinding met anderen: bij de koffie, bij Boudewijn de Groot en in de...

De opdracht Door Manfred Horstmanshoff

D

We noemen de samenkomsten van het Apostolisch Genootschap op zondag nog steeds dienst of zelfs eredienst. Wie dienen we? Wie brengen we eer? Dat wordt bekend verondersteld en verzwegen. Wat echter als vanzelfsprekend wordt beschouwd, wordt vanzelfzwijgend, als het nooit meer genoemd wordt. Dan...

Wereldproblemen en religiositeit Door Rob Tijdeman

W

De laatste tijd zijn er talrijke problemen die om een wereldwijde oplossing vragen. Denk aan de overbevolking, met name een verwachte verviervoudiging van de bevolking in Afrika,  klimaatproblematiek, zoals de opwarming, ontbossing en vervuiling van de aarde, opraken van fossiele brandstoffen en...

Vanwege bevrijdende sferen en een circustent Door Luuk Reurich

V

Op 6 maart 1988 deed ik mijn confirmatie. Precies tien jaar later heb ik het genootschap verlaten. Naar aanleiding van het artikel van Ad de Haan[1] gingen mijn gedachten terug naar die voorbije jaren. Met warme gevoelens denk ik aan de gemeenschap Arnhem waarin ik opgroeide, mede door de...

Geest door Rob Tijdeman

G

Het woord ‘geest’ wordt in veel betekenissen en samenstellingen gebruikt. Sinds enkele jaren gebruikt het Apostolisch Genootschap de term ‘geestelijk verzorger’, waar daarvoor termen als priester, (mede)dienende en zielsverzorger gebruikt werden. In ‘geestig’ klinkt geest heel positief, in ‘hoe...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs