Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Apostelkind door Erik Zwart

A

“Tussen 1946 en 2001 groeiden duizenden Nederlandse kinderen op in een verborgen, parallelle wereld. Ze vormden een gesloten gemeenschap met zo’n 30.000 ooms en tantes, broeders en zusters, en één Vader die volledige overgave eiste: de Apostel. De groep had dagelijkse bijeenkomsten, een eigen...

Het kind en het badwater door Chris de Werd

H

In de Stroom, blad van het Apostolisch Genootschap, van maart 2020 spoort Jan Zandstra zijn lezers aan uit hun religieuze cocon te kruipen.[1]  Uit je religieuze cocon kruipen! Dat heeft iets van: laten zien wat religieuze inspiratie met je doet! Religieus gemotiveerde medemenselijkheid! Een...

Virus Door Dick Janknegt

V

Het is nu zaterdag 14 maart 2020. Zojuist is bekend geworden dat de Van Oosbree-lezing , getiteld ’Solidariteit in kringen’, op 28 maart niet doorgaat. Trudie Knijn, deskundige op het gebied van solidariteit, zou over dat thema een lezing houden. Het thema van de afgelaste lezing is in de huidige...

Over ‘De Opdracht’ Door Letty Reurich

O

Een van de reacties op de blog ‘De Opdracht‘ van Manfred Horstmanshoff (17 maart jl.)  kwam van Letty Reurich. Na overleg met haar publiceren we haar reactie als blog. Zij benadrukt dat zij wat ze ‘God’ noemt vindt in de verbinding met anderen: bij de koffie, bij Boudewijn de Groot en in de...

De opdracht Door Manfred Horstmanshoff

D

We noemen de samenkomsten van het Apostolisch Genootschap op zondag nog steeds dienst of zelfs eredienst. Wie dienen we? Wie brengen we eer? Dat wordt bekend verondersteld en verzwegen. Wat echter als vanzelfsprekend wordt beschouwd, wordt vanzelfzwijgend, als het nooit meer genoemd wordt. Dan...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs