Met liefde bezien, kritisch besproken

Iets insturen schrijf een tekst of reageer

I

Deze blog geeft aan iedereen de gelegenheid haar of zijn opvatting over het apostolische of aanverwante vrijzinnige gedachtegoed te geven. Het gaat over jouw mening over vragen als: Wat is mijn of onze positie van op de levensbeschouwelijke kaart van Nederland? Hoe denk ik over God, de levensoorsprong en wat zou mijn of onze oriëntatie op de samenleving moeten zijn? Hoe zal dit gedachtegoed zich verder (moeten) ontwikkelen? Alles wat daar mee verband houdt kan hier besproken worden.

Apostolisch of niet, je wordt van harte uitgenodigd jouw licht te laten schijnen over dit soort vragen en aanverwante zaken. Je kunt een tekst schrijven of (onder een blog) er een korte reactie op geven. Kritisch, maar graag met liefde.

Teksten van maximaal 800 woorden, maar ook veel kortere, worden door de redactie verwelkomd. De tekst wordt op relevantie en kwaliteit beoordeeld en na goedkeuring geplaatst.  Bijdragen kunnen gestuurd worden naar:   info@opdekeperbeschouwd.nl De tekst mag in de mail geschreven worden of in een Word-document dat als bijlage bij de mail gevoegd wordt.

 

 

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs