Met liefde bezien, kritisch besproken

Op de keper beschouwd

O

Verhindert verandering verdieping?

V

Vanochtend luisterde ik naar cantate BWV 101 van J.S. Bach en werd getroffen door de schoonheid van de aria. Sopraan en alt wisselen elkaar af in een eenvoudige en heldere melodie. Bach zal al componerend achter zijn klavier zelf ook menigmaal getroffen zijn door de vondsten die hij op zijn...

Over apostolisch-zijn gesproken – enkele opmerkingen

O

Het door Frederique Demeijer verdedigde proefschrift ‘Over apostolisch-zijn gesproken’ is ook als boek uitgegeven. Zes generaties lidmaten vertellen over de rol van het Apostolisch genootschap in hun leven. Het is een rijk en informatief boek. Mooi uitgegeven ook. Er wordt uitgegaan van goed...

Apostelkind 4 – een reactie

A

Het boek Apostelkind is een heel persoonlijk relaas van een hooggevoelige vrouw – mooie eigenschap – die verschillende diepingrijpende, negatieve ervaringen heeft opgedaan. Die ervaringen hebben blijkbaar haar persoonlijke ontwikkeling ernstig belemmerd. Ik vind het terecht dat zij zich...

Apostelkind 3 – Reacties op het boek

A

Het kritische boek ‘Apostelkind’ van R. Doorenspleet[1] en de daarmee samenhangende interviews in de media hebben veel losgemaakt. In Facebookgroepen is op zeer uiteenlopende wijze gecommuniceerd. Het Apostolisch Genootschap toont begrip voor het verdriet en de ellende die mensen in de periode 1970...

Apostelkind 2

A

“Als er ergens een God is dan is-ie dáár” zei Jans tegen zijn vrouw Roefie. Hij stapte weer aan boord, teruggekomen van een zondagmorgendienst in een apostolische gemeente ten tijde van apostel Van Oosbree, ongeveer een eeuw geleden. Jans was turfschipper en van gereformeerden huize. Vier kinderen...

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs